SPON

Sistem za podporo odločanju o namakanju

Priporočeni čas in obrok namakanja za 5 dni vnaprej

Play Video

SPON vas podpira pri odločitvah o namakanju. Za 5 dni vnaprej poda priporočeni čas in obrok namakanja. Informacije, ki jih upošteva:

Trenutna količina
vode v tleh

Potreba rastline po vodi glede na razvojno fazo

Vodozadrževalne
lastnosti tal

Vremenska
napoved

Tehnologija
namakanja

SPON je bil razvit v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070) in nadgrajen v okviru projekta EIP PRO-Pridelava (3313-1005/2018/19).